Kollegor

::Andra svenska podradioprogram med serie-relaterade teman::

::Samarbeten::

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vårt fantastiska arbete hade inte varit möjligt utan följande vänner. MANGAPATRIARKATET vill tacka…

Våra illustratörer: M. Falke, Alice Engström, Stina Lövkvist, Sofia Falkenhem, Johan Wanloo, Agnes Mikucka, Anna Landin och Yossra El Said.
Våra gäster: Kolbeinn Karlsson, Yvette Gustafsson, Stina Lövkvist, Staffan Dahlberg och Anders Häger Jönsson.
Våra medarbetare: Olof Falk, Mark Gaines, Björn Åkerblom, Linus Remahl, Randi Johansson och Valentin Schönbeck.
Våra kontakter: Lisa Wibom och Sylvain Runberg.
Våra ekonomiska stöd: Seriefrämjandet (med sitt Angoulême-stipendie)